Ulica
 Miasto
 Woj.
      
Kod Ulicy:
 
 
Co to jest kod pocztowy

  Co to jest KOD POCZTOWY ??
REKLAMA

W Polsce system kodów pocztowych (Pocztowe Numery Adresowe - PNA) wprowadzono 1 stycznia 1973 na mocy rozporządzenia nr 89 Ministerstwa Łączności z 17 listopada 1972.

Kody pocztowe mają format xx-xxx, gdzie d oznacza cyfrę, i umieszcza się je z lewej strony nazwy miejscowości, w której znajduje się pocztowy urząd oddawczy. Pierwsza cyfra określa okręg pocztowy, a cały PNA jest przypisany albo do urzędu pocztowego, albo, w tzw. miastach wydzielonych, do poszczególnych ulic i domów.
Pierwsza - okręg kodowy - określa okręg pocztowy (obszar działania dawnego DOP) w momencie wprowadzenia PNA były to ówczesne jedno lub dwa województwa.

Podział oznaczeń okręgów kodowych ustalono od centrum kraju tj. od Warszawy, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i tak:
0 - okręg warszawski
1 - okręg olsztyński
2 - okręg lubelski
3 - okręg krakowski
4 - okręg katowicki
5 - okręg wrocławski
6 - okręg poznański
7 - okręg szczeciński
8 - okręg gdański
9 - okręg łódzki

Druga - strefa kodowa - wskazuje część okręgu którym jest określony obszar położony wzdłuż linii komunikacyjnych lub miasto wojewódzkie.

Dla największych miast przydzielono jedną, dwie lub pięć cyfr strefowych i tak:
00 - 04 Warszawa M
50 - 54 Wrocław M
90 - 94 Łódź M
30 - 31 Kraków M
60 - 61 Poznań M
70 - 71 Szczecin M
10 - Olsztyn M
15 - Białystok M
20 - Lublin M
25 - Kielce M
35 - Rzeszów M
40 - Katowice M
45 - Opole M
65 - Zielona Góra M
75 - Koszalin M
80 - Gdańsk M
81 - Gdynia M (Sopot)
85 - Bydgoszcz M

Trzecia- sektor kodowy - obejmuje obszar podległy rozdzielni sektorowej (dawne powiaty), a w dziewiętnastu największych miastach umowne części miast. To były założenia w chwili tworzenia systemu. Obecnie, gdy likwidacji uległy urzędy sektorowe pojęcie "sektor" jest pojęciem abstrakcyjnym, a trzecia cyfra kodu pozostanie wyróżnikiem, określającym jakiś obszar pocztowy.

Czwarta i piąta ( czytane łącznie) wskazują placówkę pocztową i jej obszar działania, a w 19 największych miastach jednostkę doręczeniową.


Instytucje Poczty Polskiej otrzymały w sektorze 9 stref 0 i 5 numery od 40 do 49 70 - 9 40 do 49 instytucje poczty 75 - 9 50 do 99 posiadacze skrytek

Istnieją też odbiorcy mający osobny kod pocztowy, np.
00-940 - Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej
00-001 - Urząd Pocztowy Warszawa 1
00-977 - Polskie Radio SA
00-999 - Telewizja Polska SA

Oprócz swojego kodu pocztowego, każdy urząd pocztowy może mieć również PNA wydzielony dla skrytek pocztowych. I tak Urząd Pocztowy Warszawa 1, który ma w adresie PNA 00-001, dla funkcjonujących w nim skrytek pocztowych ma PNA 00-950.

Materiał: WikiPedia

 


REKLAMA
  Wyszukiwarka kodów pocztowych - Ostatnio Szukane : 02-803 | Przylądek | 17-300 | Panewnicka | Grunwaldzka | 60-465 | 65-960

Kody-pocztowe.biz - Strona główna | Privacy policy |

0.0012 sek